Kurā gadalaikā nārsto zuši?

ARudenī
BVasarā
CZuši nārsto tikai vienu reizi mūžā un pēc tam iet bojā
DPavasarī
EZuši nenārsto
FGada tumšākajā naktī