Vai drīkst makšķerēt no motorlaivas?

ADrīkst, ja ir motorlaivas vadītāja apliecība
BNē, nedrīkst
CDrīkst, ja ir derīga makšķerēšanas atļauja
DDrīkst Makšķerēšanas noteikumos minētajā laikā un vietās, ja ir derīga makšķerēšanas atļauja
EDrīkst, ja motorlaivā atrodas vismaz divas pilngadīgas personas
FDrīkst, ja motorlaivas motors ir izcelts no ūdens