zivs
Kas ir attēlā parādītā zivs?

ALasis
BForele
CLīdaka
DSams
EZutis
FVecā zivs