Vai jaunie Makšķerēšanas noteikumi, kas stājās spēkā 01.02.2016., regulē vēl kādas aktivitātes, izņemot makšķerēšanu?

ANē, šie Noteikumi ir paredzēti tikai makšķerniekiem
BNoteikumi regulē makšķerēšanas un rūpnieciskās zvejas tiesības
CNoteikumi regulē makšķerēšanas un vēžošanas tiesības
DŠie Noteikumi regulē arī vēžošanas un zemūdens medību tiesību izmantošanu, un to pilnais nosaukums ir: “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”
ENoteikumi regulē makšķerēšanas un ūdenstūrisma tiesības
FŠie Noteikumi vēl nav stājušies spēkā