Vai drīkst aiztikt un lietot sev nepiederošus makšķerēšanas rīkus?

ADrīkst tikai, ja ir makšķerēšanas atļauja
BNē, svešus makšķerēšanas rīkus aiztikt un lietot nedrīkst
CDrīkst tikai tad, ja tie ir ļoti dārgi
DDrīkst tikai, ja esi aizmirsis savus makšķerēšanas rīkus
EDrīkst aiztikt, tikai medicīnas personāla klātbūtnē
FDrīkst, ja konstatē, ka makšķerēšanas rīkiem nav īpašnieka