Kā pareizi pārvietoties uz ledus, lai palīdzētu ledū ielūzušam cilvēkam?

ALēnām jāiet tuvāk, bet ne līdz pašai ielūzuma vietai
BLēnām jāiet tuvāk līdz ielūzuma vietai un jāpadod roka
CJātuvojas rāpus vai guļus līdz ielūzuma vietai un jāpadod kāds priekšmets, pie kā pieturēties
DJātuvojas rāpus vai guļus, netuvojoties pašai ielūzuma vietai, un jāpamet izturīgs priekšmets, ar kura palīdzību izvilkt cietušo
EJāskrien ātri klāt, lai cilvēkam nepaliek auksti
FUzmanīgi jālec no viena salūzušā ledus gabala uz otru