Vai pie ūdenskrātuves drīkst kurināt ugunskuru?

ANē, nav vēlams
BDrīkst tikai vasaras mēnešos
CDrīkst, izņemot vasaras mēnešus
DDrīkst tikai vietās, kur tas nav aizliegts, ievērojot piesardzību
EDrīkst tikai ziemā, kad ir auksti
FDrīkst tikai uz privātas zemes