Vai vajadzētu barot ūdensputnus un citus dzīvniekus pie ūdenskrātuvēm, kuras tiek izmantotas kā peldvietas?

ADzīvniekus barot ir humāni,
dzīvnieki kļūst laimīgāki un veselīgāki
BNē, jo tas veicina dzīvnieku piesaisti noteiktai vietai, tādējādi ūdens kļūst piesārņotāks un ūdenstilpe pamazām aizaug
CDzīvniekus barot ir interesanti
DDzīvniekus var barot, bet tikai ar maizi
EDrīkst barot, ja personai ir makšķerēšanas atļauja
FNedrīkst barot, jo tu vari iedot nepiemērotu pārtiku