Kura no šīm darbībām ir kaitīga ūdenstilpēm un tajās mītošajām zivīm?

ADrēbju mazgāšana ūdenstilpē
BLauksaimniecībā izmantojamo minerālmēslu iepludināšana ūdenī
CMašīnas mazgāšana pie ūdenstilpes
DNotekūdeņu iepludināšana ūdenī
EAtkritumu izmešana ūdenī
FVisas iepriekšminētās darbības ir kaitīgas ūdenstilpēm un zivīm