Kā vislabāk glābt slīkstošu cilvēku?

ANo krasta pamest zaru, pie kā slīkstošajam pieturēties
BPeldēt klāt un mēģināt paša spēkiem izvilkt slīkstošo krastā
CNo krasta pamest virvē iesietu glābšanas riņķi vai citu izturīgu priekšmetu, ar kura palīdzību izvilkt cietušo ārā
DMēģināt piekļūt slīkstošajam cilvēkam
ar laivu
ENo krasta iedrošināt un pamācīt slīkstošo cilvēku
FNofilmēt slīkstošo un pajautāt Facebook draugiem padomu