Vai ir droši lēkt ūdenī no tramplīna, laipas vai augsta krasta?

AIr droši, ja citi arī lec
BNav droši, jo var savainot zivis
CNav droši tikai diennakts tumšajā laikā
DIr droši, ja lec ar kājām pa priekšu
ENav droši jebkādā situācijā
FIr droši, ja ir sekls