Vai pērkona negaisa laikā drīkst atrasties uz ezera vai citas ūdenskrātuves?

ADrīkst tikai, lai makšķerētu ar oglekļa kātiem
BDrīkst jebkurā gadījumā, jo zibens sper tikai augstās vietās
CNedrīkst - tas ir dzīvībai bīstami, jo ūdens labi vada elektrību
DNedrīkst tikai, ja ir bail no negaisa
EDrīkst tikai, lai nopeldētos
FNedrīkst tikai diennakts tumšajā laikā