Vai zivis spēj peldēt atmuguriski?

ASpēj tikai saldūdens zivis
BTikai straujās vietās
CVisas zivis spēj peldēt atmuguriski
DNeviena zivs nespēj peldēt atmuguriski
ELielākā daļa nespēj, bet, piemēram, zušu dzimtas sugas spēj
FTikai nobijušās zivis