Kura no šīm zivju sugām nedzīvo saldūdenī?

AKarpa
BAsaris
CLīdaka
DRauda
ESams
FVisas šīs zivju sugas dzīvo saldūdenī