Kuru no šīm zivju sugām neķer ar spiningu?

ASamus
BForeles
CLīdakas
DAsarus
EKarpas
FMazās līdakas