Par ko Tevi paslavēs citi makšķernieki un ūdeņu apmeklētāji pēc “copes”?

AJa rūpīgi savāksi visus makšķerēšanas piederumus, kurus esi paņēmis līdzi uz makšķerēšanu
BJa neatstāsi ūdenī vai ūdens malā norautos āķus, saplīsušās makšķerauklas, beigtas zivis un citas cilvēkiem un dzīvniekiem bīstamas lietas
CJa atstāsi pēc sevis tīru un sakoptu makšķerēšanas vietu
DJa apdzēsīsi ugunskuru un neatstāsi degošas vai viegli uzliesmojošas lietas makšķerēšanas vietā
EJa paņemsi atkritumu maisus līdzi un izmetīsi mājās konteinerā
FPar visu minēto, jo katra makšķernieka pienākums ir rūpēties par tīrību pie ūdeņiem, un tas ir fiksēts Makšķerēšanas noteikumos.