Makšķerniekam lomā ir atļauts paturēt vienu lasi, kura garums ir vismaz

A35 cm
B10 cm
C60 cm
D20 cm
E90 cm
F55 cm