Vai makšķerēšanā drīkst izmantot dabisko ēsmu?

ADrīkst, bet zivis nevar apmānīt ar dabisko ēsmu
BDrīkst, izņemot lašu, taimiņu, alatu un strauta foreļu makšķerēšanai
CDrīkst, izņemot samu un haizivju ieguvei
DDrīkst, izņemot karpu, karūsu un līņu ieguvei
ENē, nedrīkst
FDrīks, ja dabiskā ēsma ir pirkta sertificētā lielveikalā