Kāpēc laši rudenī Ventas rumbā lec pāri ūdenskritumam?

ATā ir lašu tradīcija
BJo viņiem vajadzīga cilvēciska uzmanība
CUz ziemu cenšas pārvietoties uz siltākām vietām
DLai nokļūtu nārsta vietās upes augštecēs
ELai tos būtu grūtāk noķert
FLaši rumbai lec pāri pavasarī